Pokazy pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla psów

Pokazy skierowane dla różnych grup wiekowych, które zostały zapoczątkowane podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kamionkach w 2018 roku, a następnie kontynuowane na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w Borówcu i Kamionkach jak również przeprowadzone dla dzieci z Domu dziecka w Bninie.