Procedura 

adopcyjna

Krok

Ankieta przedadopcyjna

Krok

Rozmowa telefoniczna z przedstawicielem Fundacji

Krok

Rozmowa osobista z przedstawicielem Fundacji

Krok

Wizyta przedadopcyjna w potencjalnym domu stałym

Krok

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru domu stałego dla psa

Krok

Podpisanie umowy i przekazanie dokumentacji weterynaryjnej - od tego momentu nowy właściciel staje się odpowiedzialny za zaadoptowanego psa

Wszyscy opiekunowie, którzy wyadoptowali psy z naszej Fundacji otrzymują stałą bezpłatną opiekę behawioralną dla psiaka, któremu stworzyli dom.